Tuesday, April 2, 2013

Analisis Tulang Ikan


 Analisis tulang ikan
-     Juga dikenali sebagai analisi sebab dan akibat.
-          Kaedah ini digunakan untuk analisis masalah dengan       mengenal pasti sebab-sebab yang menjadi punca masalah melalui percambahan fikiran.
-          Langkah-langkah untuk membina sebuah rajah tulang ikan.
Langkah 1
-Kenal pasti  masalah, misalnya laporan projek tidak dapat disiapkan dalam masa yang ditetapkan.
Langkah 2
-Kenal pasti sebab-sebab utama. Biasanya terdapat empat sebab utama
-Kepada sesuatu masalah ( 4M ), iaitu:-
A.Manusia (man)                 B.Peralatan (material)
C.Kaedah (method)            D.Mesin( machine)
Langkah 3
-Kenal pasti sebab-sebab kecil di bawah setiap sebab utama.
-Daripada sebab-sebab utama, maka boleh diterbitkan sebab-sebab kecil yang berkaitan dengan masalah utama.
Langkah 4
-Kenal pasti sebab-sebab sebenar. Setelah kenal pasti semua sebab kecil, barulah sebab sebenar sesuatu masalah dapat dikenal pasti

No comments :

Post a Comment