Search This Blog

Loading...

Sunday, June 28, 2015

Keusahawanan - Uji minda anda


1.     Usahawan ialah orang yang ______________________ faktor-faktor ____________________ untuk memperkenalkan sesuatu yang_______________, mengenalpasti peluang-peluang _____________________ , menghasilkan idea-idea__________________, melakukan __________________, dan  sanggup menghadapi______________________.

2.     Proses ___________________________sumber-sumber _____________untuk memperkenalkan sesuatu yang_________________, keupayaaan untuk mengesan peluang-peluang __________________, menjana idea-idea_______________, dan membuat pembaharuan demi menjayakan sesuatu___________________.

3.     Tandakan betul atau salah
a.     Usahawan mementingkan keuntungan semata-mata.
b.     Peniaga ialah seseorang yang mencipta sesuatu yang baru.
c.     Pengurus ialah seseorang  yang menjalankan empat fungsi pengurusan.
d.     Peniaga Mementingkan keuntungan di samping sumbangan kepada masyarakat dan negara
e.     Pengurus Tidak sanggup menghadapi risiko.
f.      Peniaga sanggup menghadapi risiko.
g.     Usahawan tidak sanggup menghadapi risiko.

4.  Peranan Usahawan  dari aspek mikro  ( √  )
a.     Menyumbang idea dan melakukan pembaharuan.
b.     Jual beli barang untuk mendapat keuntungan.
c.     Menangani ketidakpastian.
d.     Menyediakan peluang pekerjaan
e.     Membayar cukai

5.   peranan usahawan kepada masyarakat  ( √  )
a.     Mewujudkan peluang pekerjaan. 
b.     Menjadi model ikutan masyarakat
c.     Meningkatkan pendapatan negara.
d.     Membangunkan industri sokongan.
e.     Mempelbagaikan barangan di pasaran seiring dengan peningkatan teknologi.
f.      Menggunakan sumber-sumber dengan cekap.
g.     Memastikan kesinambungan perniagaan turun-temurun diwarisi.

h.     Sebagai penyokong setia kerajaan.


6.     Berikan maksud usahawan  dan keusahawanan [4]

Encik Micheal merupakan pemilik kedai runcit di Wangsa Maju. Beliau membeli bekalan barang daripada beberapa pemborong di sekitar Kuala Lumpur dan jual semula barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Disebabkan kemerosotan jualan disebabkan persaingan daripada jenis peruncitan yang lain, Encik Micheal telah menutup kedai runcit dan mula bekerja sebagai ekskutif jualan di sebuah kedai kereta.
Encik Vivek merupakan pemilik rangkaian kedai roti ViVi. Beliau memulakan perniagaan ini pada tahun 2000 dengan modal permulaan sebanyak RM20 000. Beliau telah menghasilkan pelbagai roti yang unik berdasarkan resepi tempatan. Walaupun pada peringkat permulaan, perniagaan mengalami kerugian namun beliau tidak berputus asa dan hasil usaha gigih beliau kini ada empat cawangan kedai roti ViVi di Kuala Lumpur.  
7..     a.     Adakah Encik Micheal  merupakan seorang usahawan? Berikan alasan anda.
a.     Adakah Encik Vivek merupakan seorang usahawan? Berikan alasan anda


8..     Jelaskan empat peranan usahawan kepada masyarakat [4]


9.     Bezakan usahawan dengan peniaga. [6]
Aspek
Usahawan
Peniaga
10.     Bezakan usahawan dengan pengurus [6]
Aspek
Usahawan
Pengurus
11.     Huraikan maksud konsep yang berikut:
a.     Usahawan [3]
b.    Peniaga [3]
c.     Pengurus [3]

Syarikat Nova Sdn Bhd (SNSB) merupakan pengeluar pelbagai perabot berasaskan kayu getah di Johor. Syarikat ini diasaskan oleh Datuk Vincent Wong dengan modal permulaan sebanyak RM1.2 juta pada tahun 1998. Bekalan bahan mentah diperoleh daripada ladang-ladang yang beroperasi di Johor , Negeri Sembilan dan Pahang. Kilang SNSB mmepunyai pekerja seramai 95 orang yang merupakan rakyat tempatan. Syarikat ini menyediakan pelbagai perabot kayu getah bermutu tinggi dengan rekabentuk yang menarik untuk pasaran tempatan dan juga luar negara. Syarikat ini pernah memenangi anugerah kualiti dan anugerah rekabentuk di peringkat antabangsa. Datuk Vincent Wong disanjungi masyarakat kerana beliau sering menaja program khidmat masyarakat di negeri Johor. Beliau juga mewujudkan syairkatnya sebagai pusat latihan untuk belia tempatan mempelari perniagaan pengeluaran perabot. Tiga orang belia tempatan telah berjaya membuka kilang sendiri hasil bimbingan SNSB.
12.     Jelaskan sumbangan perniagaan milik Datuk Vincent Wong kepada masyarakat. [15]

SOALAN DAN CONTOH JAWAPAN BAB 1: PERNIAGAAN DAN PERSEKITARAN STPM 2016 PENGGAL PERTAMA

a.      Jelaskan  lima kepentingan untung kepada sebuah  syarikat penerbitan buku.     [5 markah]

b.      Bagaimanakah aktiviti perniagaan memberi sumbangan kepada masyarakat
setempat?                                                                                                               [6 markah]

c.       Encik Salleh ingin membuka sebuah kedai perabot atas namanya sendiri. Jelaskan
proses penubuhan milikan perniagaan tersebut.                                                     [6 markah]

d.      Nyatakan tiga kebaikan dan tiga keburukan milikan perniagaan berbentuk koperasi.[6 markah]

e.       Jelaskan tahap perniagaan primer, sekunder dan tertiar.                                       [6 markah]

f.        Huraikan proses perniagaan untuk pengeluaran perabot.                                       [15 markah]

Proton: Harapan dan cabaran rakyat Malaysia

Sejak  Proton ditubuhkan pada tahun 1983 sehingga hari ini, berita dan perkembangan syarikat automobil nasional menjadi perhatian rakyat Malaysia segenap peringkat.Ini kerana kita satu-satunya negara sedang membangun yang memiliki syarikat automobil sendiri. Akan tetapi perkembangan terkini Proton tidak begitu baik dan memerlukan langkah-langkah yang radikal demisurvival.

Proton mengalami kemerosotan dari segi penguasaan pasaran dan hanya beberapa model tertentu sahaja yang mencatatkan jualan yang baik. Difahamkan hanya model Saga, Persona dan Exora yang laris manakala model-model yang lain tidak mencatat jualan yang memberangsangkan.Rata-rata berpendapat masalah yang dialami oleh kereta-kereta Proton ialah  penawaran model yang tidak memenuhi citarasa pengguna hari ini. Proton gagal memenuhi kehendak segmen pasaran di Malaysia. Secara kasar pembeli kereta di Malaysia dibahagikan kepada empat kumpulan utama. Pertama, golongan yang memerlukan kereta untuk tujuan pengangkutan semata-mata. Kemudian lepasan universiti atau kolej yang muda, bercitarasa dan memerlukan model yang praktikal Pembeli kereta yang ketiga ialah golongan yang sudah mempunyai kereta sebelum ini, memiliki ekonomi yang stabil dan bercitarasa lebih tinggi dan keempat aialah golongan yang inginkan kereta besar dan mewah, Pengeluar kereta lain seperti Perodua sedar akan keperluan segmen pasaran ini dan berjaya menguasai 80% daripada pasaran kereta tempatan yang dahulunya dikuasai oleh Proton.

Ciri utama perniagaan automotif ialah teknologi yang membolehkan pengeluar kereta menghasilkan kereta yang jimat bahan api, lebih selamat dan selesa serta tidak mencemarkan alam sekitar.Sebagai sebuah negara sedang membangun, Malaysia tidak mempunyai eko sistem yang mantap yang menyumbang kepada penghasilan teknologi-teknologi tersebut. Ditambah dengan tahap pengkomersilan teknologi hasil penyelidikan dengan universiti-universiti tempatan yang rendah.

Permulaan Komuniti Ekonomi Asean (AEC) yang dijangka dilaksanakan mulai 31 Disember 2015 akan menyebabkan kemasukan kereta dari Negara Asean lain yang lebih murah kerana kerajaan terpaksa menghapuskan duti import untuk kereta yang dihasilkan di negara Asean. Negara Thailand misalnya mengeluarkan 55% daripada jumlah kereta di rantau ini diikuti oleh Negara Indonesia sebanyak 27%.

(Disesuaikan daripada artikel di www.sinarharian.com,my dan www.bharian.com.my yang dicapai 20 Jun 2015.)

g.      Berdasarkan kes di atas, huraikan pengaruh faktor persekitaran umum
ke atas syarikat Proton.                                                                                          [16 markah]


SKEMA PEMARKAHAN

a.      Lima  kepentingan untung kepada sebuah  syarikat penerbitan buku ialah
-       Sebagai sumber modal yang membolehkan syarikat penerbitan buku kekal dan terus beroperasi
dan digunakan untuk pelaburan semula seperti pembesaran premis atau  pembukaan cawangan baru.
-                    -         Keuntungan sebagai ganjaran dan dorongan untuk  pemilik syarikat penerbitan buku kerana berani menanggung               risiko.
-                  -          Sebagai matlamat dan halatuju perniagaan kerana keuntungan mengukur prestasi perniagaan syarikat penerbitan              buku,
-                 -         Tahap keuntungan melambangkan imej perniagaan syarikat penerbitan buku.
-                 -         Memberi keyakinan kepada bakal pelabur untuk menambah pelaburan dalam syarikat penerbitan buku.
-                -          Membolehkan syarikat penerbitan buku mampu membeli teknologi canggih yang terbaru
( 5x1m = 5m)
b.      Aktiviti perniagaan memberi sumbangan kepada masyarakat setempat melalui
-       Memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat - menyediakan pelbagai barang dan perkhidmatan
-       Menyediakan peluang pekerjaan - melalui aktiviti perniagaan yg dijalankan dan ini meningkatkan pendapatan masyarakat
-       Membantu pembangunan masyarakat - menyediakan peluang kepada ahli masyarakat menceburi perniagaan
-                     -       Menjalankan tanggungjawab sosial - pemuliharaan alam, jamin persekitaran bersih, derma, biasiswa,  tajaan utk                 aktiviti kemasyarakatan
-                    -       Menawarkan barang dan perkhidmatan - berkualiti dgn harga berpatutan
-                      -      Meningkatkan taraf hidup masyarakat - memberi pendapatan yg stabil agar mykt dpt nikmati kehidupan yg                        selesa.
( 1F+1H x2 = 6m)                                                           
c.       Proses penubuhan kedai perabot ialah.                                                                 
-                    -     Perniagan berbentuk milikan tunggal                                                                                                             
-                    -    Isi borang 42A- pencarian nama
-                   -    Isi borang A, bayaran RM30 untuk nama sendiri atau RM60 untuk nama tred
-                   -    Mendapatkan sijil perakuan pendaftaran (borang D) dan mempamerkannya
(,3x2m= 6m )

d.      Tiga kebaikan dan tiga keburukan milikan perniagaan berbentuk koperasi.               
Kebaikan koperasi
-       Mementingkan kebajikan sosial ahli
-       Tidak wujud monopoli kuasa
-       Beban cukai yang rendah
-       Modal saham boleh dipertingkatkan dari masa ke semasa

Keburukan koperasi
-       Aktiviti kurang agresif
-       Pengurusan kewangan terikat dengan Akta
-       Sukar ditubuhkan
-       Pengurusan yang lemah5. Modal terhad
(,6x1=6m)


e.       Tahap perniagaan primer, sekunder dan tertiar ialah
Tahap primer
Aktiviti ekonomi yang mengeluarkan sumber semulajadi dari tempat asal dan aktiviti menggunakan sumber tersebut dalam bentuk asal.
Contohnya: Pembalakan, perikanan, penternakan, perhutanan dan perlombongan

Tahap sekunder
Aktiviti ekonomi yang menggunkaan bahan mentah yang dihasilkan oleh aktiviti primer dan menukarkannya kepada bentuk lain seperti barang separuh siap atau barnag siap.
Contohnya: Pemprosesan isirung kelapa sawit menajdi moinyak kelapa sawit


Tahap tertiar
Aktiviti ekonomi yang menyediakan perkhidmatan dalam aktiviti jual beli barang separuh siap dan barnag siap Contohnya: Pengangkutan, perhotelan, insuran

(1H+1C= 2m, 3x2=6m)

f.        Proses perniagaan untuk pengeluaran perabot.                                                    [15 markah]
Proses perniagaa untuk pengeluaran perabot ialah
Input
-       semua faktor pengeluaran iaitu tanah, buruh, modal, usahawan dan teknologi digunakan untuk menghasilkan perabot.
-       Contohnya buruh berkemahiran dan mesin digunakan untuk mengeluarkan perabot


Proses transformasi
-        Aktiviti tambah nilai dengan menukarkan input kepada output.
-       Contohnya input seperti kayu dan paku digunakan untuk membuat perabot dan proses ini menyebakan berlakunya tambah nilai.

Output
-       Produk akhir yang dihasilkan daripada proses pengeluaran.
-       Perabot ialah output yang terhasil dalam proses perniagaan

Pemasaran
-       Merupakan aktiviti untuk memasarkan barang kepada pengguna akhir seperti penjenamaan, penetapan harga ,pembungkusan dan pengiklanan.
-       Contohnya perabot diberi jenama dan dibungkus dengan rapi.

Untung atau rugi
-       Untung atau rugi dikira berdasarkan perbezaan antara hasil dan kos.
-       Sekiranya perniagaan perabot membawa keuntungan, pengusaha akan menggunakan untung untuk pelaburan semula.
(mesti ikut proses, 1F+1H+1C x 5 = 15 markah)

Kajian kes
Fakta
Huraian
Kaitan kes
Impak
Persekitaran Sosiobudaya
Berkaitan dengan agama, kepercayaan, citarasa pengguna
-       Rata-rata berpendapat masalah yang dialami oleh kereta-kereta Proton ialah  penawaran model yang tidak memenuhi citarasa pengguna hari ini.
-       Proton gagal memenuhi kehendak segmen pasaran di Malaysia.
beri impak yang sesuai seperti kurang daya saing, keuntungan merosot, imej jatuh

Persaingan dan jaringan
Persaingan monopolistic dalam industry kereta
-       Pengeluar kereta lain seperti Perodua sedar akan keperluan segmen pasaran ini dan berjaya menguasai 80% daripada pasaran kereta tempatan yang dahulunya dikuasai oleh Proton.

Teknologi
Kaedah pengeluaran
-       Ciri utama perniagaan automotif ialah teknologi yang membolehkan pengeluar kereta menghasilkan kereta yang jimat bahan api, lebih selamat dan selesa serta tidak mencemarkan alam sekitar.
-       Sebagai sebuah negara sedang membangun, Malaysia tidak mempunyai eko sistem yang mantap yang menyumbang kepada penghasilan teknologi-teknologi tersebut.
-       Ditambah dengan tahap pengkomersilan teknologi hasil penyelidikan dengan universiti-universiti tempatan yang rendah.


Antarabangsa
Perniagaan yang melibatkan dua negara atau lebih
-       Permulaan Komuniti Ekonomi Asean (AEC) yang dijangka dilaksanakan mulai 31 Disember 2015 akan menyebabkan kemasukan kereta dari Negara Asean lain yang lebih murah kerana kerajaan terpaksa menghapuskan duti import untuk kereta yang dihasilkan di negara Asean.
-       Negara Thailand misalnya mengeluarkan 55% daripada jumlah kereta di rantau ini diikuti oleh Negara Indonesia sebanyak 27%.


Politik dan perundangan
Polisi kerajaan
-       kerajaan terpaksa menghapuskan duti import untuk kereta yang dihasilkan di negara Asean.


(pilih mana-mana empat, 1F+1H+1KK+1 imp x 4= 16m)
(Sekiranya fakta salah , tiada markah untuk huraian, kait kes dan impak)