Search This Blog

Loading...

Tuesday, January 10, 2017

Alat perancangan - CPM (critical path method)


ALAT PERANCANGAN- CRITICAL PATH METHOD (CPM)
-          Rajah yang menggunakan garisan bagi mewakili turutan aktiviti-aktiviti dan masa yang diperuntukkan di dalam menyiapkan sesuatu projek di mana melaluinya masa terpanjang (laluan genting) projek dapat disiapkan boleh diketahui.
-          Teknik yang digunakan oleh pengurus bagi melicinkan pengurusan projek.
-          Projek biasanya merujuk kepada tugas pengeluaran yang melibatkan satu tindakan yang rumit yang mesti dilaksanakan mengikut urutan tertentu.
-          Ia membantu mengenalpasti dan mengawal pelbagai tindakan yang berasingan yang perlu dilaksanakan bagi menyempurnakan sesuatu projek.
-          Ia juga digunakan dalam projek-projek industri bagi membolehkan masa aktiviti diketahui dengan tepat.
-          Juga digunakan untuk membantu pengurus mengenalpasti aktiviti-aktiviti penting/kritikal yang telah dijadualkan dalam sesuatu projek.

Lakaran carta CPM

Aktiviti
Aktiviti terdahulu
masa
A
Tiada
4
B
Tiada
8
C
A
6
D
B,C
3
E
D
4
Aktiviti Analisis SWOT

Dalam perancangan strategik , analisis swot merupakan aspek yang penting. Ia terdiri daripada kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman

Kekuatan- factor dalaman organisasi yang boleh digunakan untuk membantu mencapai matlamat organisasi

Kelemahan- factor dalaman organisasi yang boleh menghalang mencapai matlamat organisasi

Peluang- factor luaran organisasi yang boleh digunakan untuk membantu mencapai matlamat organisasi


Ancaman- Faktor luaran organisasi yang boleh menghalang mencapai matlamat organisasi


Analisis persekitaran syarikat alatan sukan :

1.       Peluang (O)

Ekonomi melambung  à pendapatan isi rumah naik à kuasa beli meningkat

Kedaaan Politik yang stabil à  perbelanjaan kerajaan meningkat - kempen galakan sukanà permintaan alatan sukan meningkat 

Perundangan à kerajaan beri potongan  cukai / geran/ subsidi kepada pengusaha

Sosiobudaya à perubahan cita rasa pengguna  à permintaan naik

Teknologi meningkat à rekabentuk menarik / kos pengeluaran menurun / à harga murah 

2.       Ancaman  (T)

Persaingan  tinggi 

Perubahan citarasa  pengguna  à kurang permintaan

Politik dan Perundangan: undang-undang ketat/ peraturan baharu 

pelonggaran syarat import alatan sukan meningkatkan persaingan.

Ekonomi: meleset/ penrunan harga minyakà  pendapatan negara merosot

Pasaran buruh yang ketat- pergantungan kpd pekerja asing./ pekerja kurang kemahiran

Bekalan  bahan mentah - kurang/ harga naik/ gangguan bekalan/ bencana / desakan NGO.

3.       Kekuatan (S)

Tenaga buruh yang berkebolehan tinggi dan berkemahiran à keluaran alatan sukan bermutu - kreatif - pengeluaran besar-besaran- murah- kos efektif

Modal besar- jualan saham di pasaran saham/ pinjaman / modal teroka/ aliran tunai yang baik

Teknologi -  teknologi  terbaru/ guna teknolgi hijau/ mampu buat perubahan cepat ikut citarasa pelanggan 

Lokasi - strategik - pelanggan ramai/ sumber bekalan bahan mentah/ bekalan buruh/ kemudahan infrastruktur/ sewa murah 

4.       Kelemahan W)
Teknologi lama - mutu alatan sukan  yang rendah / pengeluaran rendah/ kos selenggara tinggi/ kekurangan stok 
Pekerja kurang- kadar lantik henti itnggi/ daya saing menurun/ kualtiti rendah 

Modal terhad – sukar berkembang/ aliran tunai yang lemah/ teknologi lemah


Latihan

Berdasarkan jadual di bawah, kenalpasti sama ada penyataan berikut merupakan kekuatan (K) , kelemahan (L) , peluang (P) atau ancaman (A) untuk sesebuah organisasi

bil
pernyataan
K
L
P
A
1
Hutang yang banyak
2
Khidmat pelanggan yang baik
3
Kadar pertumbuhan pasaran yang tinggi
4
Modal yang banyak
5
Keadaan ekonomi yang meleset
6
Pasaran peringkat global
7
Keadaan politik stabil
8
Saluran edaran yang efektif
9
Kenaikan harga bahan mentah
10
Subsidi kerajaan
11
Syarikat baru
12
Pengurusan lemah
13
Pasukan penyelidikan dan pembangunan yang berkesan
14
Industri dikawal ketat oleh kerajaan
15
Jenama kurang popular
16
Kadar lantik henti pekerja yang rendah
17
Harga produk semakin menurun
18
Penurunan permintaan
19
Kejatuhan nilai ringgit malaysia
20
Ada sijil ISO
21
Ada teknologi baru
22
Terdedah kepada isu alam sekitar
23
Pasaran menimbul
24
Belum menerima kelulusan kerajaan
25
Kenaikan harga minyak
26
Kurang kerjasama dari pemborong dan peruncit
27
Kemasukan barang dari negara China
28
Pergantungan kepada pasaran domestik
29
Kos penyelenggaraan tinggi
30
Lokasi strategik
31
Kawalan pengurusan yang baik
32
Pekerja baru
33
Kempen galakan daripada kerajaan
34
Teknologi lama digunakan
35
Produk yang inovatif
36
Pembukaan lima cawangan baharu
37
Reputasi kurang baik
38
Pasaran buruh ketat
39
Ketidakstabilan harga
40
Kos operasi rendah
41
Produk unik
42
Produk mudah ditiru
43
Plan strategik yang berkesan
44
Pengguna setia
45
Margin untung tinggi
46
Reka bentuk kurang menarik
47
Peningkatan saiz penduduk
48
Kurang pelaburan dalam R&D
49
Pekerja ada kemahiran bahasa yang pelbagai
50
Pengeluar utama di negara
51
Persaingan sengit
52
Kerajaan menaikkan kadar cukai
53
Milikan tunggal
54
Mempunyai sejarah perniagaan yang baik
55
Pasaran online semalin pberkembang
56
Kerjasama strategik dengan syarikat lain
57
Pelaksanaan tanggungjawab sosial yang lemah
58
Peningkatan keupayaan pengeluaran
59
Penggunaan teknologi hijau
60
Peningkatan kategori produk syarikat
61
Pembesaran kilang
\