Search This Blog

Loading...

Thursday, September 17, 2015

ANALISIS KERTAS PEPERIKSAAN STPM PENGGAL 1 DAN RAMALAN PENGGAL 1 STPM 2016 : PENGAJIAN PERNIAGAAN

ANALISIS KERTAS PEPERIKSAAN PENGGAL 1: PENGAJIAN PERNIAGAAN
Bil
Konteks / Tajuk

1
Perniagaan dan Persekitarannya

1.1
Pengenalan kepada perniagaan


1.1.1 Peniagaan dan Bukan Perniagaan
U13 ,U14

1.1.2 Perniagaan dan Untung
U 14

1.1.3 Peranan Perniagaan
13,U 14, 15,KK15

1.1.4 Faktor Pengeluaran
U 14

1.1.5 Proses Perniagaan
Ramalan

1.1.6 Cabaran Perniagaan
Ramalan
1.2
Persekitaran Perniagaan


1.2.1 Persekitaran Umum
13, Ramalan

1.2.2 Persekitaran Tugas
U14,15,KK15
1.3
Entiti Pemilikan dan Aktiviti Perniagaan


1.3.1 Jenis Pemilikan Entiti Perniagaan
13&U13, U 14, Ramalan

1.3.2 Aktiviti Perniagaan
Ramalan

1.3.3 Skop Perniagaan
U 14
2
Pengeluaran

2.1
Skop dan Proses Pengeluaran


2.1.1 Peranan
Ramalan

2.1.2 Evolusi
13

2.1.3 Cabaran
U13,U14

2.1.4 Perkaitan dengan Jabatan Lain
Ramalan

2.1.5 Proses Pengeluaran
15
2.2
Perancangan Pengeluaran


 2.2.1 Reka Bentuk Pengeluaran
U 14

2.2.2 Jenis-jenis Pengeluaran
U 14

2.2.3 Susun Atur Proses Pengeluaran
Ramalan

2.2.4 Lokasi Kilang
13,15
2.3
 Kawalan Kualiti


2.3.1 Konsep dan Proses Kawalan Kualiti
13, U 14

2.3.2 Kaedah Pemeriksaan
Ramalan

2.3.3 Alat Kawalan Kualiti
U 14

2.3.4 Pendekatan Kawalan Kualiti
KK13
2.4
Kawalan Inventori


2.4.1 Jenis-jenis Inventori
Ramalan

2.4.2 Alat/Kaedah Kawalan Inventori
13, Ramalan
2.5
Isu-isu Pengurusan Pengeluaran Moden


2.5.1 Standard Pengeluaran
15

2.5.2 Pengurusan Kualiti Menyeluruh
U13, U14

2.5.3 Konsep-konsep Sistem Pengeluaran
Ramalan
3
Pemasaran

3.1
3.1.1 Orientasi Pengurusan Pemasaran
14

3.1.2 Proses Pemasaran
15

3.1.3 Pendekatan Strategik
U14,KK14
3.2
Gelagat Pengguna


3.2.1 Model Gelagat Pengguna
Ramalan

3.2.2 Jenis-jenis Keputusan Pembelian
15, Ramalan
3.3
Penyelidikan Pemasaran
U13
3.4
Segmentasi


3.4.1 Segmentasi Pasaran
KK15

3.4.2 Sasaran Pasaran
U13, 14

3.4.3 Peletakan Pasaran
Ramalan

3.4.4 Perbezaan Segmentasi,Sasaran,P Pasaran
Ramalan
3.5
Campuran Pemasaran
U13

3.5.1 Produk
15

3.5.2 Pengedaran /Pengagihan
13

3.5.3 Penetapan Harga
13

3.5.4 Promosi
13,14
4
Kewangan

4.1
Peranan & Objektif Kewangan


4.1.1 Definisi dan Peranan
13,U13

4.1.2 Objektif Kewangan
15
4.2
Penyata Kewangan


4.2.1 Pihak2 Berkepentingan Terhdp P Kewangan
14

4.2.2 Penyata Pendapatan


4.2.3 Kunci Kira-kira


4.2.4 Penyata Aliran Tunai
U13

4.2.5 Nisbah Kewangan
Ramalan
4.3
Sumber & Penggunaan Dana


4.3.1 Sumber Dana
U14

4.3.2 Penggunaan Dana
Ramalan
4.4
Perancangan Kewangan
14
4.5
Pengurusan Risiko dan Insurans
13

4.5.1 Pengurusan Risiko & Kepentingannya
Ramalan

4.5.2 Jenis Risiko
Ramalan

4.5.3 Prinsip Insurans
13, Ramalan

4.5.4 Prinsip Takaful
Ramalan
5
Sumber Manusia

5.1
Pengurusan Sumber Manusia


5.1.1 Fungsi Pengurusan Sumber Manusia, Cabaran
U13,15

5.1.2 Pengurusan Sumber Manusia Strategik
PP14
5.2
Perancangan Sumber Manusia


5.2.1 Proses Perancangan Sumber Manusia
13

5.2.2 Penentuan Keperluan Sumber Manusia
Ramalan

5.2.3 Pengambilan Sumber Manusiia
U14, Ramalan
5.3
Latihan Dan Pembangunan
13,U14,15
5.4
Penilaian Prestasi Pekerja
U13,U14
5.5
Pampasan
U14
5.6
Tindakan Disiplin & Penamatan Perkhidmatan
15
5.7
Perhubungan Industri
13, Ramalan


Disesuaikan daripada Hasil kerja : Cikgu Waan, SMK St John