Search This Blog

Loading...

Monday, July 21, 2014

Kajian kes berkaitan pengurusan pemasaran KFC Malaysia - segmentasi, campuaran pemasaran dan persekitaran umum perniagaan


KFC Malaysia

KFC Malaysia diuruskan oleh QSR Brands Berhad , sebuah syarikat milik Jcorps. Restoren KFC yang pertama di buka di Jalan Tuanku Abdul Rahman, Kuala Lumpur dan sehingga tahun 2013 terdapat 579  cawangan KFC di seluruh Malaysia. Restoren KFC menyediakan pelbagai jenis makanan segera seperti ayam goreng, nugget, burger dan mencatat prestasi yang membanggakan dalam indsutri restoren makanan segera di Malaysia. Cawangan KFC meliputi tiga jenis iaitu restoran pandu lalu, restoren di pusat membeli belah dan restoren sahaja.


Walaupun produk KFC ditujukan kepada masyarakat umum, ia berjaya membahagikan pasaran mengikut segmen tertentu. Produk KFC ditujukan kepada kanak-kanak, remaja dan  keluarga. Contohnya, menu chicky meal disediakan istimewa untuk kanak-kanak. iklan KFC di media massa sering memaparkan restoran KFC sebagai restoran makanan segera-untuk-keluarga, dengan konsep ceria dan menyeronokkan. Semua restoren KFC letak di pinggir bandar dan juga pusat bandar. Sebahagian besar pelanggan KFC terdiri daripada kelas menengah dan atasan yang mementingkan kebersihan, keselesaan dan kualiti produk.

Untuk memastikan kedudukannya sebagai pemimpin pasaran makanan segera, KFC Malaysia sentiasa memperkenalkan produk baru seperti Pokkits, ayam goreng sos istimewa korea dan ayam golden wrap. Di samping membuka restoren di seluruh Malaysia, KFC juga ada menyediakan perkhidmatan penghantaran ke rumah yang diperkenalkan sejak tahun 2013 sebagai strategi untuk menarik lebih ramai pelanggan. Harga produk KFC adalah sangat kompetitif dan produknya mampu dibeli oleh semua lapisan masyarakat.Harga berbeza mengikut lokasi restoren. KFC Malaysia memperuntukkan hampir RM100 juta untuk perbelanjaan promosi seperti pengiklanan dalam media cetak dan media elektronik, promosi melalui laman web iaitu kfc.com.my , penajaan program televisyen untuk kanak-kanak dan  juga pemberian baucer

Sebagai peneraju industri makanan segera di Malaysia, restoren KFC Malaysia sememangnya menghadapi persaingan sengit daripada firma lain seperti Marry Brown, Kenny Rogers dan sebagainya. Memandangkan majoriti penduduk negara ini beragama Islam, setiap aspek proses pembuatan makanan restoren KFC mengikut kawalan ketat dan menerima sijil halal hanya diiktiraf Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim) dan dengan tegas mematuhi MS1500: 2009. Peningkatan pendapatan isirumah di Malaysia khususnya di luar bandar telah mendorong KFC Malaysia membuka lebih banyak cawangan dan kini terdapat 40 restoren KFC di Sarawak dan 40 restoren KFC di Sabah.Di samping itu  kenaikan harga bahan api serta kenaikan tarif elektrik ekoran program rasionalisasi subsidi kerajaan memberi kesan kepada kenaikan kos operasi yang memang dirasai khususnya kesan rantaian.

(disesuaikan daripada rencana di akhbar Sinar Harian, Utusan Malaysia dan lamanweb www.kfc.com.my)


Berdasarkan kes di atas, jawab soalan berikut:

1.    Jelaskan asas segmentasi pasaran yang digunakan oleh restoren KFC Malaysia. (12)

     a.    Demografi.     Membahagikan pasaran  berdasarkan ciri-ciri penduduk  seperti umur,       jantina, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, bangsa, dan warga negara.  Contoh              daripada kes: Produk KFC ditujukan kepada kanak-kanak, remaja dan  keluarga.              Contohnya, menu chicky meal disediakan istimewa untuk kanak-

     b.    Psikografi. Membahagikan pasaran mengikut ciri-ciri pengguna berdasarkan kelas          sosial, personaliti, minat dan gaya hidup.Contoh daripada kes: Sebahagian besar            pelanggan KFC terdiri daripada kelas menengah dan atasan yang mementingkan           kebersihan, keselesaan dan kualiti produk.

     c.    Geografi. Membahagikan pasaran berdasarkan lokasi seperti Negara, negeri, daerah       dan bandar. Contoh daripada kes: Semua restoren KFC letak di pinggir bandar dan         juga pusat bandar

      
 2.    Huraikan faktor persekitaran umum yang mempengaruhi aktiviti perniagaan restoren KFC di Malaysia (16)

      a.    Persekitaran ekonomi iaitu merujuk kepada sistem ekonomi, keadaan ekonomi dan kuasa beli pengguna dalam sesebuah negara di mana perniagaan dijalankan.Kaitan dengan kes: Peningkatan pendapatan isirumah di Malaysia khususnya di luar bandar telah mendorong KFC Malaysia membuka lebih banyak cawangan dan kini terdapat 40 restoren KFC di Sarawak dan 40 restoren KFC di Sabah

     b.    Persekitaran sosiobudaya iaitu merujuk kepada kepercayaan agama, budaya, adapt resam dan cita rasa penduduk sesebuah negara.Kaitan dengan kes: Memandangkan majoriti penduduk negara ini beragama Islam, setiap aspek proses pembuatan makanan restoren KFC mengikut kawalan ketat dan menerima sijil halal hanya diiktiraf Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim)

     c.    Persekitaran politik dan perundangan iaitu merujuk kefahaman politik, peraturan, undang-undang dan dasar yang digunakan oleh sesebuah negara.Kaitan dengan kes: kenaikan harga bahan api serta kenaikan tarif elektrik ekoran program rasionalisasi subsidi kerajaan memberi kesan kepada kenaikan kos operasi yang memang dirasai khususnya kesan rantaian.

     d.    Persekitaran persaingan dan jaringan iaitu keadaan industri diman a firma lain yang menyediakan perkhidmatan atau keluarkan produk yang sama serta struktur pasaran yang wujud. Kaitan dengan kes: Restoren KFC Malaysia sememangnya menghadapi persaingan sengit daripada firma lain seperti Marry Brown, Kenny Rogers dan sebagainya

3.    Huraikan campuran pemasaran yang telah digunakan oleh restoren KFC Malaysia  (12)

       a.    Produk iaitu barang, perkhidmatan , idea yang ditawarkan oleh penjual kepada bakal pembeli untuk perhatian, milikan atau kegunaan untuk memuaskan kehendak dan keperluan pembeli.Kaitan dengan kes: KFC Malaysia sentiasa memperkenalkan produk baru seperti Pokkits, ayam goreng sos istimewa korea dan ayam golden wrap

       b.    Agihan: Proses memindahkan dari pusat pengeluaran kepada pengguna di lokasi dan masa yang dikehendaki mereka.Kaitan dengan kes: Di samping membuka restoren di seluruh Malaysia, KFC juga ada menyediakan perkhidmatan penghantaran ke rumah yang diperkenalkan sejak tahun 2013 sebagai strategi untuk menarik lebih ramai pelanggan

       c.    Harga iaitu jumlah wang yang dikenakan untuk pemilikan atau penggunaan sesuatu produk atau nilai wang yang dibayar oleh pelanggan untuk mendapatkan sesuatu produk.Kaitan dengan kes: Harga produk KFC adalah sangat kompetitif dan produknya mampu dibeli oleh semua lapisan masyarakat.Harga berbeza mengikut lokasi restoren.

      d.    Promosi iaitu komunikasi pemasaran yg dilakukan oleh pemasar untuk berkomunkasi dengan sasaran pengguna untuk memaklumkan dan mempengaruhi mereka untuk membeli produk pemasar Kaitan dengan kes: KFC Malaysia memperuntukkan hampir RM100 juta untuk perbelanjaan promosi seperti pengiklanan dalam media cetak dan media elektronik, promosi melalui laman web iaitu kfc.com.my , penajaan program televisyen untuk kanak-kanak dan  juga pemberian baucer

Thursday, July 17, 2014

Kajian kes pengurusan pengeluaran 2

Syarikat Wawasan Plastics Berhad

Syarikat Wawasan Plastics Berhad  merupakan syarikat usahasama antara Malaysia Plastics Industries Berhad dengan Tian Jin Plastics Industries yang berasal dari Negara China. Syarikat ini mengeluarkan pelbagai barangan plastic untuk pasaran tempatan dan pasaran antarabangsa. Sebagai peneraju pasaran , syarikat wawasan menggunakan teknologi terkini untuk menghasilkan barangan plastic dengan menggunakan mesin yang diimport dari Taiwan. Keluaran syarikat ini juga mendapat pengiktirafan SIRIM iaitu sebuah agensi kerajaan yang menetapkan standard untuk barang perkilangan buatan Malaysia. Selaras dengan citarasa pengguna semasa yang mengutamakan produk mesra alam, syarikat wawasan juga mengeluarkan produk plastic yang boleh dikitarsemula.

Produk syarikat Wawasan merupakan produk pilihan utama di pasaran kerana faktor kualiti.  Pihak pengurusan menggunakan pelbagai alat kawalan kualiti untuk memastikan produk keluaran syarikat ini mempunyai kualiti yang tinggi. Syarikat ini sentiasa membandingkan produk syarikat dengan produk sedia ada dalam pasaran dan sentiasa mengaplikasikan amalan terbaik yang digunakan oleh syarikat lain. Ada kumpulan pekerja yang ditubuhkan untuk mengenalpasti masalah keluaran serta mmeberi cadangan kepada pihak pengurusan dalam meningkatkan kualiti produk. Syarikat Wawasan juga memudahkan kontrak pembelian pelanggan daripada 15 mukasurat kepada 4 mukasurat.

Syarikat Wawasan akan membuka sebuah kilang baru di Pahang dengan kos bernilai RM600 juta. Kilang ini terletak di Kawasan Perindustrian Gebeng. Kawasan perindustrian Gebeng telah dibangunkan oleh kerajaan negeri dan mempunyai kemudahan lengkap seperti bekalan air, elektrik dan telekomunikasi. Kilang baru ini juga letak berdekatan dengan pelabuhan Kuantan dan ini akan memudahkan aktiviti eksport keluaran syarikat ini ke pasaran China dan Jepun. Bahan mentah kilang ini diperoleh dari Kemaman ,Terengganu yang merupakan pusat pemprosesan petrokimia.


Berdasarkan kes di atas, jawab soalan berikut:

a.       Huraikan factor persekitaran umum yang mempengaruhi aktiviti perniagaan
       syarikat ini.             [16]

Jawapan
Faktor persekitaran umum yang mempengaruhi aktiviti perniagaan syarikat ini ialah
1. Persekitaran teknologi
-    Ia berkaitan dengan kaedah pengeluaran yang digunakan oleh sesebuah perniagaan. Penggunaan teknologi yang canggih akan meningkatkan keupayaan pengeluaran serta kualiti barang yang dikeluarkan.
-    Dalam kes ini, Syarikat Wawasan telah menggunakan teknologi terkini untuk menghasilkan barangan plastic dengan menggunakan mesin yang diimport dari Taiwan
2. Persekitaran sosiobudaya
-    Ia berkaitan dengan citarasa, gaya hidup penduduk yang boleh mempengaruhi aktiviti pengeluaran.
-    Dalan kes ini , selaras dengan citarasa pengguna semasa yang mengutamakan produk mesra alam, syarikat wawasan juga mengeluarkan produk plastic yang boleh dikitarsemula.
3. Persekitaran politik dan perundangan
-    Ia berkaitan dengan dasar, peraturan, kempen yang dianjurkan oleh kerajaan.
-    Dalam kes ini, keluaran syarikat ini juga mendapat pengiktirafan SIRIM iaitu sebuah agensi kerajaan yang menetapkan standard untuk barang perkilangan buatan Malaysia.
4. Perkitaran prasarana
 -     ia berkaitan dengan kemudahan yang disediakan seperti bekalan air dan elektrik, kemudahan  pengangkutan dan telekomunikasi yang memudahkan aktiviti perkilangan.
-     Dalam kes ini, kilang ini terletak di Kawasan Perindustrian Gebeng. Kawasan perindustrian Gebeng  telah dibangunkan oleh kerajaan negeri dan mempunyai kemudahan lengkap seperti bekalan air, elektrik  dan telekomunikasi

b.      Huraikan alat kawalan kualiti yang digunakan oleh syarikat ini.                                        [12]
Jawapan
Alat kawalan kualiti yang digunakan oleh syarikat ini ialah
1. Penanda aras.
-  Penanda aras merupakan satu proses yang dilakukan oleh sesebuah organisasi dengan cara
    memerhati dan mempelajari amalan-amalan terbaik yang dilakukan oleh organisasi yang lain.
·   Biasanya syarikat akan melakukan pengubahsuaian terhadap amalan sedia ada dengan 
    menggunakan amalan terbaik yang dipelajari dari organisasilain
-   Dalam kes ini, syarikat ini sentiasa membandingkan produk syarikat dengan produk sedia ada 
    dalam pasaran dan sentiasa mengaplikasikan amalan terbaik yang digunakan oleh syarikat lain.

2. Pasukan penambahbaikan kualiti
-   Huraian
-   contoh daripada kes

3. Analisis nilai tambah
-   Huraian
-   Contoh daripada kes


c.       Jelaskan factor yang mempengaruhi keputusan syarikat untuk membuka kilang di Pahang. 
        [12]

Jawapan
1. Bahan mentah
- Huraian
- Berkaitan dengan kes: Bahan mentah kilang ini diperoleh dari Kemaman ,Terengganu yang 
  merupakan pusat pemprosesan petrokimia.


2. Pengangkutan
-  Huraian
-  Berkaitan dengan kes: Kilang baru ini juga letak berdekatan dengan pelabuhan Kuantan dan ini 
   akan memudahkan aktiviti eksport keluaran syarikat ini ke pasaran China dan Jepun. 

3. Prasarana
- Huraian
- Berkaitan dengan kes:
  Kawasan perindustrian Gebeng telah dibangunkan oleh kerajaan negeri dan mempunyai 
  kemudahan lengkap seperti bekalan air, elektrik dan telekomunikasi. 

Monday, July 7, 2014

Pengurusan pengeluaran- contoh soalan dan jawapan

Pengurusan pengeluaran


Soalan pendek

a.      Jelaskan tiga peranan seseorang pengurus pengeluaran.                                   [6]

-          Kualiti produk. Pengurus pengeluaran perlu menentukan kualiti produk yang dikeluarkan menepati kehendak pengguna. Produk yang kurang bermutu akan menjejaskan daya saing firma tersebut.
-          Masa pengeluaran. Pengurus pengeluaran juga perlu memastikan pengeluaran mengikut jadual yang ditetapkan. Kelewatan pengeluaran akan menjejaskan permintaan dan seterusnya jualan merosot.
-          Kos pengeluaran. Pengurus pengeluaran juga perlu berusaha untuk meminimumkan kos pengeluaran agar harga produk dapat dikurangkan dan seterusnya daya saing firma meningkat


b.      Jelaskan cabaran berikut kepada industry perabot Malaysia:
i.                    Perubahan teknologi yang berterusan
ii.                  Globalisasi
iii.                Kepekaan terhadap isu alam sekitar                                                       [6]

Cabaran kepada industry perabot ialah
-          Industri perabot perlu  peka terhadap perubahan teknologi dan berusaha untuk menggunakan teknologi terkini agar mutu perabot ditingkatkan serta rekabentuk perabot baru dapat dicipta dengan kos yang rendah.
-          Globalisasi akan meningkatkan persaingan kerana kemasukan perabot Negara asing ke pasaran tempatan. Pengeluar perabot Malaysia perlu berusaha untuk meningkatkan mutu produk serta memperkenalkan produk baru untuk terus kekal dalam pasaran.
-          Isu alam sekitar juga perlu diberi perhatian kerana pengguna inginkan perabot mesra alam. Industri perabot perlu berusaha untuk mencari bahan mentah mesra alam serta menggunakan teknologi hijau untuk meminimumkan impak negative pengeluaran kepada alam sekitar

c.       Jelaskan tiga jenis susun atur kilang.                                                                  [6]

-          Susun atur produk  iaitu semua input seperti buruh dan mesin disusun mengikut Aliran penghasilan produk. Contohnya pengeluaran kasut
-          Susun atur proses iaitu input seperti  buruh dan mesin disusun mengikut fungsi kerja. Contohnya perkhidmatan hospital
-          Susunatur tetap iaitu semua input seperti buruh dan mesin dibawa ke lokasi pengeluaran. Contohnya pembinaan jambatan

d.      Terangkan jenis pengeluaran untuk setiap aktiviti berikut:
i.                    Pembinaan sebuah universiti
ii.                  Pengeluaran sabun mandi
iii.                Percetakan buku                                                                           [6]

-          Pembinaan university melibatkan pengeluaran secara tempahan. Pembinaan mengikut spesifikasi pengguna dan memerlukan modal yang banyak.
-          Pengeluaran sabun mandi melibatkan pengeluaran secara massa  iaitu penghasilan kuantiti yang banyak dan standard.
-          Percetakan buku melibatkan pengeluaran secara berkelompok iaitu penghasilan beberapa jenis produk dalam satu masa tertentu.

e.       Syarikat Tekstil Tunas SendirianBerhad memerlukan 400 gulung kain ela pada setiap minggu. Syarikat itu beroperasi 5 hari seminggu dan 52 minggu setahun. Kos memesan kain ela ialah RM60.00 bagi setiap pesanan, dan kos pegangan ialah RM20.00 bagi setiap gulung. Syarikat memesan sebanyak 400 gulung kain ela bagi setiappesanan.Secara puratanya, penghantaran pemesanan mengambil masa 3 hari bekerja
i.                     Hitung jumlah kos tahunan, iaitu kos pesanan dan kos pegangan yang perlu dibayar oleh syarikat itu.
ii.                  Hitung Kuantiti Pesanan Ekonomi (EOQ) bagi syarikat itu.
iii.                Hitung jumlah kos tahunan yang  perlu dibayar jika EOQ dipesan.
iv.                Hitungkan titik pesanan semula syarikat itu.                                          [8]

i. Kos tahunan ialah  kos pegangan + kos  pesanan

 Kos pegangan ialah Qh/2  dan kos pesanan ialah DS/Q

Kos pegangan = 400x20 /2  

Kos pesanan = 20800x60 / 400Monday, June 30, 2014

Kajian kes pengurusan pengeluaran

Kajian kes pengurusan pengeluaran
Syarikat Mutiara Berhad

Kilang perabot Maju dimiliki oleh Syarikat Mutiara Berhad. Kilang ini terletak di Jerantut dan telah beroperasi  sejak 1985. Kebanyakan produk yang dikeluarkan oleh syarikat ini dipasarkan  di Eropah dan juga pasaran tempatan .  Sejak kebelakangan ini, persaingan daripada perabot Negara China , Indonesia dan Vietnam yang  mula memasuki pasaran tempatan dan  Eropah menyebabkan  jualan Syarikat Mutiara telah merosot sebanyak 25%.  Di samping itu, syarikat juga menghadapi masalah mengeluarkan perabot mengikut tren pengguna semasa yang sentiasa berubah. Untuk meningkatkan jualan perabot syarikat telah berusaha untuk meningkatkan kualiti produk dengan mendapatkan pengiktirafan SIRIM. Syarikat Mutiara juga berusaha menarik minat pembeli dengan mengeluarkan perabot mesra alam dengan menggunakan teknologi hijau dan  menggunakan bahan organik. Syarikat Mutiara juga bercadang untuk menggantikan mesin sedia ada dengan  mesin baru yang diimport dari Taiwan untuk meningkatkan kuantiti dan kualiti perabot.

Pengurus pengeluaran  kilang ini ialah Encik Firdaus yang mempunyai pengalaman  sebanyak 18 tahun. Beliau telah menetapkan standard pencapaian untuk setiap pekerja. Pekerja juga diberi ganjaran berdasarkan prestasi mereka. Pekerja juga diberi tugas berdasarkan kemahiran  yang dimiliki. Mesyuarat mingguan bersama pengurus pemasaran, kewangan dan sumber manusia merupakan landasan untuk berkongsi maklumat dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh syarikat. Jabatan pengeluaran bergantung kepada maklumat yang diperoleh dari jabatan pemasaran seperti kuantiti pesanan, citarasa pengguna dan spesifikasi produk sebelum menghasilkan perabot.  Kilang ini mengeluarkan perabot dalam kuantiti yang banyak dan seragam. Susunan mesin dibuat dalam bentuk barisan untuk memudahkan pemasangan dan penghasilan perabot.

Walaupun ada cadangan untuk memindahkan lokasi kilang ini ke Klang, Selangor, Pengurus Besarnya Datuk Sukiman tidak bersetuju kerana bekalan kayu yang banyak dan mudah diperoleh di Jerantut. Upah pekerja juga lebih rendah berbanding di Selangor.  Kilang ini mudah dihubungi kerana jarak dari lebuhraya Pantai Timur  ke Jerantut  di sekitar 60 km.  Ada kemudahan lengkap seperti bekalan air, elektrik dan telekomunikasi menyebabkan operasi kilang berjalan lancar.

Berdasarkan kes di atas jawab soalan berikut:

a. Huraikan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh syarikat Mutiara dalam
    pengeluaran perabot.  [20]

(Pastikan jawapan anda mempunyai  fakta, huraian dan contoh daripada kes)

Fakta:    Gobalisasi
Huraian: Pengeluar tempatan menghadapi persaingan sengit dari pengeluar Negara lain.
Contoh daripada kes: Persaingan daripada perabot Negara China , Indonesia dan Vietnam yang  mula memasuki pasaran tempatan dan  Eropah menyebabkan  jualan Syarikat Mutiara telah merosot sebanyak 25%.  

2. Keperluan untuk memenuhi citarasa pengguna yang pelbagai. Produk pengeluar mesti berupaya memenuhi citarasa  pengguna. Kitaran hayat produk pula semakin pendek. Contohnya: Syarikat juga menghadapi masalah mengeluarkan perabot mengikut tren pengguna semasa yang sentiasa berubah.

3. Penekanan kepada kualiti pengeluaran.Jangkaan pengguna terhadap kualiti produk semakin meningkat dan pengurus pengeluaran perlu berusaha untuk  meningkatkan kualiti produk secara berterusan. Contohnya: Untuk meningkatkan jualan perabot syarikat telah berusaha untuk meningkatkan kualiti produk dengan mendapatkan pengiktirafan SIRIM.

4. Kepekaan terhadap isu alam sekitar. Pengurus pengeluaran perlu mengambilkira aspek alam sekitar agar pengeluaran tidak mencemarkan alam sekitar dan juga menghindari tindakan kerajaan. Contohnya: Syarikat Mutiara juga berusaha menarik minat pembeli dengan mengeluarkan perabot mesra alam dengan menggunakan teknologi hijau dan  menggunakan bahan organik.

5. Teknologi.Penggunaan teknologi terkini untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran.Contohnya: Syarikat Mutiara juga bercadang untuk menggantikan mesin sedia ada dengan  mesin baru yang diimport dari Taiwan untuk meningkatkan kuantiti dan kualiti perabot.

b. Jelaskan prinsip pengurusan Frederick W. Taylor yang telah digunakan oleh Encik Firdaus . [12]
-          Penetapan standard. Pekerja perlu diberitahu tentang standard yang perlu dicapai oleh  mereka.  Contohnya: Beliau telah menetapkan standard pencapaian untuk setiap pekerja.

-          Hubungan antara ganjaran dengan prestasi pekerja. Pemberian ganjaran kepada pekerja pelu mengambil kira pencapaian pekerja dalam tugas yang diberikan.Contohnya: Pekerja diberi ganjaran berdasarkan prestasi mereka

-          Pemilihan pekerja berdasarkan kemahiran. Pekerja perlu diberi tugas mengikut kemahiran yang ada pada pekerja berkenaan.Contohnya:  Pekerja juga diberi tugas berdasarkan kemahiran  yang dimiliki.

c. Huraikan hubungan antara jabatan pemasaran dan jabatan pengeluaran di kilang tersebut. [8]

-          Jabatan pemasaran memberi maklumat tentang kuantiti perabot yang diperlukan kepada jabatan pengeluaran

-          Jabatan pengeluaran membuat perabot mengikut spesifikasi yang dikenalpasti oleh jabatan pemasaran

-          Jumlah perabot yang dikeluarkan oleh jabatan pengeluaran berdasarkan anggaran jualan yang dibuat oleh jabatan pemasaran

-          Jabatan pemasaran memberi maklumabalas pengguna dan jabatan pengeluaran menambahbaik kualiti dan rekabentuk perabot berdasarkan maklumat yang diterima

d. Huraikan jenis pengeluaran dan jenis susun atur  yang digunakan oleh kilang perabot ini. [10]

-          Jenis pengeluaran ialah pengeluaran secara massa iaitu menghasilkan produk yang standard dan barang yang yang mempunyai permintaan yang stabil. Kilang perabot ini menghasilkan kuantiti perabot yang banyak dan seragam

-          Jenis susun atur ialah susun atur produk iaitu penyusunan input seperti mesin dan pekerja mengikut tututan penghasilan perabot. Kilang ini mengeluarkan perabot dalam kuantiti yang banyak dan seragam. Susunan mesin dibuat dalam bentuk barisan untuk memudahkan pemasangan dan penghasilan perabot.


e. Mengapakah Datuk Sukiman berpuashati dengan lokasi kilang ini? [16]

Datuk Sukiman berpuashati dengan lokasi kilang ini kerana

1. Bekalan tenaga buruh. Bilangan tenaga buruh yang ramai dan murah dapat mengurangkan kos pengeluaran. Contohnya upah pekerja juga rendah berbanding di Selangor

2. Bekalan bahan mentah. Bekalan bahan mentah yang murah, banyak dan mudah didapati akan membantu pengeluaran berjalan lancar tanpa gangguan. Contohnya bekalan kayu yang banyak dan mudah diperoleh di Jerantut

3. Kemudahan pengangkutan. Lokasi kilang boleh dihubungi dengan mudah oleh pengangkutan agar bahan mentah, buruh dan produk siap dapat dipindahkan dengan segera. Contohnya:  Kilang ini mudah dihubungi kerana jarak dari lebuhraya Pantai Timur  ke Jerantut  di sekitar 60 km

4. Kemudahan prasarana. Lokasi kilang perlu dilengkapi dengan kemudahan prasarana seperti bekalan air yang dapat menjimatkan kos penyediaan produk dan kemudahan. Contohnya.  Ada kemudahan lengkap seperti bekalan air, elektrik dan telekomunikasi menyebabkan operasi kilang berjalan lancar.

Wednesday, June 25, 2014

PBS Pengajian Perniagaan 2014

Hai Pelajar,

1. Saya rasa anda sudahpun mengenalpasti jenis MNC yang hendak dikaji..

2. Pastikan MNC yang dipilih mempunyai menepati ciri-ciri  berikut :
    a.  25% daripada jumlah hasil diperoleh daripada operasi di negara lain
    b. dikawal  oleh pengurusan dari ibu pejabat
    c. mempunyai subsiadari/ anak syarikat/ cawangan di negara lain

3. Bolehkah kajian kes anda ditumpukan kepada Sony Malaysia? Tidak , kerana ia merupakan anak syarikat Sony corporation yang berpusat di Jepun. Syaratnya, anda perlu mengkaji syarikat induk dan bukannya anak syarikat di Malaysia

4. Cadangan cikgu ialah pilih syarikat multinasional yang tidak terlalu besar dan anda mampu memperoleh data yang diperlukan untuk menyiapkan  tugasan anda

5. Apakah perkara yang perlu ada dalam kerja kursus anda?

a. Tajuk:
Dalam tajuk anda perlu menyatakan nama MNC yang dikaji serta apa yang dikaji. Sila rujuk kepada soalan tugasan untuk membentuk tajuk tugasan anda.

Contohnya

Kajian Tentang Aktiviti Perniagaan, Pendekatan strategik  dan Konsep Perniagaan Antarabangsa yang diaplikasikan oleh Air Asia Berhad

b. Pendahuluan
Menyatakan apa yang dikaji iaitu pendekatan strategik, aktiviti perniagaan dan konsep perniagaan antarabangsa yang diamalkan oleh Air Asia Berhad

c. Abstrak 
iaitu ringkasan eksekutif tentang kajian anda. Anda perlu menjelaskan apa yang dikaji dan hasil
dapatan kajian anda secara ringkas dalam satu perenggan.

d. Objektif kajian
Objektif kajian menunjukkan apa yang anda ingin kaji
berkaitan dengan organisasi  tersebut. Objektif  kajian mestilah jelas.

    Contohnya
    i.   Mengenalpasti aktiviti perniagaan yang dijalankan
         oleh Air Asia Berhad
    ii.  Mengenalpasti pendekatan strategik yang digunakan
        oleh syarikat Air Asia Berhad
    iii. Mengenalpasti konsep perniagaan antarabangsa yang
        digunakan oleh Syarikat Air Asia Berhad

e.  Latar belakang kajian
     Perlu mmepunyai maklumat seperti sejarah penubuhan, aktiviti utama, anak syarikat
     atau operasi di luar,      prestasi kewangan, lokasi, struktur organisasi, pencapaian dan sebagainya

f. Kaedah kajian
   i. Kenalpasti kaedah kajian yang digunakan. Kajian ini sesuai dijalankan 
      dengan menggunakan data sekunder sahaja. Jika berkemapuan anda juga 
      boleh mendapatkan data primer.
  ii. Berikan justifikasi kenapa anda memilih kaedah kajian tersebut.
 iii. Jelaskan kelebihan kaedah tersebut
  iv. Jelaskan sumber yang  digunakan untuk mendapatkan maklumat. 
       Di antaranya laporan tahunan, keratan akhbar dan majalah, buku 
       yang ada rujukan atau bibliografi di belakang,  Laman web dan jurnal
  v. Nyatakan kegunaan data yang anda peroleh.
  vi. Pastikan anda mempunyai maklumat tentang dari mana data itu diperoleh. 
      Contohnya ada alamat url bahan yang dicari. 
      Misalnya Annual report Air Asia 2013  diperoleh dari       
       www.airasia.com/my/en/about-us/ir-annual-reports.page  
   vii. Anda juga perlu menyatakan tarikh bahan diterima
  viii. Definisi konsep perlu diambil dari buku rujukan yang sahih  
       yang ada senarai rujukan di belakang. Anda boleh merujuk kepada 
       buku berbahasa Inggeris seperti International Business dan Management


   Bahagian lain akan dibincang dalam sesi  berikutnya

   Teruskan usaha anda


   kajian kes keusahawanan dan contoh jawapan

SYARIKAT MANJUNG SENDIRIAN BERHAD

Syarikat Manjung Sendirian Berhad merupakan sebuah syarikat  pengeluar pasu bunga terkenal di Sarikei, Sarawak.Hasil keuntungan syarikat ini adalah sebanyak RM76 juta  pada tahun 2013 setelah ditolak cukai syarikat sebanyak RM24 juta Syarikat ini diasaskan oleh Datuk Firdaus yang merupakan bekas guru sekolah. Setelah mengikuti kursus keusahawanan selama 6 bulan di sebuah agensi kerajaan, beliau telah mencagarkan rumahnya untuk mendapatkan pinjaman sebanyak RM100 000 sebagai modal perniagaan.  Beliau telah menggunakan kebolehannya dengan mencipta pelabagi bentuk pasu bunga yang baru dan juga mengubahsuai rekabentuk pasu bunga sedia ada untuk memenuhi citarasa pengguna yang sentiasa berubah. Walaupun pada peringkat permulaannya  hasil jualan kurang memberangsangkan, pelbagai usaha yang diambil beliau menyebabkan syarikat ini berkembang  sehingga menjadi syarikat pasu bunga yangterkenal  di Sarawak.

Syarikat Manjung mempunyai 140 orang pekerja yang kebanyakannya merupakan penduduk sekitar Sarikei, Sarawak. Sumber bahan mentah pula diperoleh daripada pembekal tanah liat di seluruh negeri Sarawak dan sebahagian besar diperoleh di  sekitar Sarikei. Anak tempatan Sarikei ini memang dikenali umum di Sarawak dan ramai usahawan telah mengikuti jejak Datuk Firdaus untuk menjalankan perniagaan yang sama dan mendapat bimbingan beliau.  Datuk Firdaus juga banyak membantu anak muda tempatan dengan menyediakan pusat latihan, memberi derma kepada surau dan masjid di sekitar Sarikei dan juga sumbangan untuk pelajar cemerlang dalam peperiksaan awam sekolah.

Kejayaan  Datuk Firdaus boleh dikaitkan dengan amalan beliau . Datuk Firdaus  berminat membaca pelbagai buku berkaitan dengan motivasi dan pengurusan. Beliau bertekad untuk membaca sekurang-kurangnya empat buku setiap minggu. Datuk Firdaus juga mempunyai diari untuk merekodkan tugas yang perlu dilakukan setiap hari. Setiap tahun , Datuk Firdaus akan menetapkan target pencapaian syarikat dan memastikan semua pekerja syarikat berusaha kearah pencapaian matlamat tersebut. Datuk Firdaus juga disanjungi oleh semua pekerja kerana berusaha untuk memahami masalah yang mereka hadapi dan kurang memberi tekanan untuk menyelesaikan sesuatu tugas.

Berdasarkan kes di atas, jawab soalan berikut:

a. Huraikan ciri-ciri keusahawanan yang dimiliki oleh Datuk Firdaus (16 markah)

Ciri
Definisi
Contoh daripada kes
Berani menanggung risiko


Kreatif

Beliau telah menggunakan kebolehannya dengan mencipta pelabagi bentuk pasu bunga yang baru
Inovatif

mengubahsuai rekabentuk pasu bunga sedia ada untuk memenuhi citarasa pengguna yang sentiasa berubah
Mempunyai inisiatif yang tinggi
b. Huraikan peranan yang dimainkan oleh Datuk Firdaus sebagai seorang usahawan  (20 markah)

Peranan
Definisi
Kaitan dengan kes
Menyediakan peluang pekerjaan

Syarikat Manjung mempunyai 140 orang pekerja yang kebanyakannya merupakan penduduk sekitar Sarikei, Sarawak
Menjadi model ikutan masyarakat


Meningkatkan pendapatan negara


Menggunakan sumber tempatan

Sumber bahan mentah pula diperoleh daripada pembekal tanah liat di seluruh negeri Sarawak dan sebahagian besar diperoleh di  sekitar Sarikei
Menjalankan tanggungjawab sosial
c. Huraikan ciri-ciri efektif yang dimiliki oleh Datuk Firdaus  (16 markah)

Ciri
Definisi
Kaitan dengan kes
Tajamkan gergaji


Memahami sebelum difahami


Mulakan dengan mengingati  matlamat


Lakukan perkara yang utama dahulu
Memberi kutamaan kepada perkara yang perlu dilakukan dahulu
Datuk Firdaus juga mempunyai diari untuk merekodkan tugas yang perlu dilakukan setiap hari