Tuesday, June 25, 2013

PBS Pengajian Perniagaan- Dapatan Kajian

Latar belakang Organisasi

- Kumpulkan maklumat tentang  organisasi seperti
a. sejarah organisasi seperti  tarikh penubuhan, pengasas
b. Lokasi
c. Produk / perkhidmatan yang ditawarkan
d. keunikan organisasi - seperti ISO, pengiktirafan tertentu
e. Pekerja
f. Pelanggan
g. waktu perniagaan
h. pasaran
i. dan lain-lain yang sesuai


Rekabentuk Organisasi

a. Carta organisasi

- Terangkan konsep carta organisasi berdasarkan bacaan anda seperti bentuk, maklumat yang boleh diperoleh.

- Kaitkan dengan carta organisasi yang anda kaji. Misalnya peringkat pengurusan, komunikasi formal, bilangan jabatan, ketua jabatan dan sebagainya.

b. Proses pengorganisasian

- Terangkan lima  unsur  dalam proses pengorganisasian secara detail.
- Kaitkan dengan organisasi yang anda kaji.

Contohnya: menetapkan matlamat

- Bincang tentang maksud , kepentingan, ciri, kesan berkaitan dengan matlamat. Selepas itu kaitkan dengan matlamat organisasi secara umum atau spesifik mengikut jabatan.

c. Konsep pengorganisasian

1.       Autoriti
2.       Tanggungjawab
3.       Akauntabiliti
4.       pemusatan dan pemencaran autoriti
5.       penugasan
6.       empowermen
7.       autoriti lini dan staf
8.       jangkauan kawalan

9.    rantaian arahan


Jelaskan setiap konsep pengorganisasian yang ada dalam organisasi anda.

Kalau nak bincang semua, ambil banyak masa. Oleh itu bincang yang berkaitan sahaja.

Cikgu rasa lima konsep sudah memadai.

Jelaskan konsep yang dipilih secara detail berdasarkan bacaan yang telah dibuat.

Kaitkan dengan organisasi yang dikaji.Gunakan carta / graf  yang sesuai untuk menjadikan penulisan anda lebih menarik.


CONTOH: RAJAH GAYA KEPIMPINAN
CONTOH: PROSES


SETAKAT INI  BAGAIMANA MANA PERSEDIAAN KAMU??

KALAU DAH MULA BUAT, CIKGU UCAPKAN TAHNIAH DAN SELAMAT MAJU JAYA.

KEPADA YANG BELUM MULA LAGI,

JANGAN TUNGGU LAMA-LAMA, NANTI LAMA-LAMA KERJA MENIMBUN MACAM BUKIT!!


Jumpa lagi!!!!

No comments :

Post a Comment